Oversigt

Alle Garuda persontests er inkluderet Search & Selection opgaver

Profilværktøjer er vigtige redskaber at have i HR-værktøjskassen. De er nemlig med til at sikre det helt rette match mellem medarbejder og job – hvad enten du så bruger dem til at rekruttere eller til at udvikle medarbejdere, ledere og teams.

 

Den rette rekruttering og udvikling er afgørende for at finde de rigtige ansatte og holde dem engagerede i deres arbejde. Gør man ikke det, bliver det hurtigt dyrt. Amerikanske undersøgelser viser, at det typisk koster 150-200 % af årslønnen at udskifte en medarbejder med en anden. Og på baggrund af Gallups årlige analyse af medarbejderengagement har Harvard Business Review regnet ud, at aktivt uengagerede medarbejdere koster USA 300 milliarder dollar om året.

 

Profilværktøjer kan hjælpe med at komme de nedslående tal til livs. Dels ved at anskueliggøre, hvilke kandidater der passer bedst til stillingen og arbejdsmiljøet. Dels ved at udstikke linjerne for den profil efterfølgende onboarding og udvikling, som er to af de væsentligste kilder til at holde engagementet oppe over længere tid.

 

For English: Recruitment | Garuda AS England (garudahr.com)

Garuda Basis

BasisProfilen er en typeindikator. Den giver et situationsbestemt billede af, hvor medarbejderen lægger sin energi og sit fokus i øjeblikket. BasisProfilen kan med andre ord ændre sig over tid – også ganske meget – men stadig have en fast kerne, der centrerer sig om personligheden.

 

Profilen fortæller noget om både medarbejderens fokus og præferencer. Nu og på sigt.

 

En af de store fordele ved BasisProfilen er, at den er nem at forstå. Den er let tilgængelig, hurtig at gå til og er skrevet i et hverdagsdansk sprog uden fremmedord eller negationer. I BasisProfilen forholder medarbejderen sig til, hvordan hun ser sig selv – ud fra, hvad hun er mest eller mindst.


Sammensæt grupper – på arbejde og i skolen

Profilen egner sig til udvikling af elever, medarbejdere og teams. Desuden kan den hjælpe med at sammensætte arbejdsgrupper, så de indeholder de fornødne fokusområder, der supplerer hinanden og matcher med de krav, som opgaverne stiller.

 

BasisProfilen kan med fordel bruges af produktionsskoler, studerende samt service- og projektmedarbejdere. Fx til at sammensætte studie- eller arbejdsgrupper. 

 

For English: The BasisProfile | Garuda AS England (garudahr.com)

Garuda Fokus Profil

Med FokusProfilen kan du afdække, hvad en kandidat eller medarbejder foretrækker at fokusere på, og hvilke typer opgaver hun trives med. Det giver afsættet for en kvalificeret og konstruktiv dialog om ansvar, motivation, udfordringer og udvikling – hvad enten du skal rekruttere eller udvikle. Målet er at skabe større selvindsigt, trivsel og succes i jobbet.

 

FokusProfilen er bygget op omkring de fire fokusområder Grunder-, Resultat-, Udvikler- og Integratorfokus. Det gør den nem at forstå, let at overskue og god at videreformidle. Til gavn for både respondent og tilbagemelder.

 

Profilen egner sig til både 1:1-samtaler og teamprocesser.

Profilen egner sig til både 1:1-samtaler og teamprocesser. HR og ledelsen får nemlig dels bedre overblik over, om medarbejderen sidder med de rigtige typer opgaver og koncentrerer sig om de områder, som både hun og virksomheden får mest ud af. Dels får de indsigt i, om teamet er skruet rigtigt sammen, eller om det eksempelvis fokuserer for meget på at gå i detaljer og for lidt på at skabe hurtige resultater.

 

FokusProfilen består af modulerne PersonProfil, SpejlProfil, JobProfil, DrømmejobProfil, TeamProfil og GruppeProfil. De giver dig forskellige muligheder, alt efter hvilken HR-proces du inddrager den i. Du kan bruge modulerne enkeltvist eller kombinere dem. Derudover indeholder FokusProfilen salgsfortolkningstekster, som er tilrettet præcis til udvikling af sælgersegmentet. 

 

For English: The FocusProfile | Garuda AS England (garudahr.com)

Garuda Kompetence Profil

Med sine 320 udsagn fordelt på 16 personlighedstræk er KompetenceProfilen en af markedets mest omfattende personprofiler. Du kan bruge den til rekruttering, onboarding og udvikling af medarbejdere, specialister og ledere.

 

I en rekrutteringssituation hjælper dialogen med at afdække, hvem der er den rette kandidat til jobbet.

KompetenceProfilen gør dig i stand til at stille målrettede og kvalificerede spørgsmål. Og ud fra dem at have en åben og ligeværdig dialog om styrker, svagheder og udviklingsmuligheder i forhold til en given stilling.

 

I en rekrutteringssituation hjælper dialogen med at afdække, hvem der er den rette kandidat til jobbet. Og hvor du skal understøtte kandidaten gennem onboarding-perioden.

 

Bruger du KompetenceProfilen til medarbejderudvikling, hjælper den med at belyse de aspekter af medarbejderens eller lederens personlighed, som hun skal udvikle for at kunne løse de opgaver og udfordringer, hun kommer til at møde i sit job.

 

For English: The CompetenceProfile | Garuda AS England (garudahr.com)

Garuda Logik - Viden om hastighed og færdighed

I en rekrutteringssituation, hvor det handler om at sikre det optimale match mellem kandidat og opgaver, vil man naturligvis helst ansætte den, der kan skabe de bedste resultater på kort og langt sigt.

 

Garuda Logik er en logisk test. Den giver dig indblik i denne vigtige viden ved at undersøge, hvor hurtigt og præcist kandidaten kan lære og løse nye opgaver uden forhåndsviden. Desuden indikerer testen, hvor omfattende kandidatens indlæringsevne og udviklingskomptence er.

 

Garuda Logik måler på den generelle intelligens med et særligt fokus på den flydende intelligens. Altså evnen til at tænke logisk og løse nye opgaver uafhængigt af tidligere tilegnet viden. Det sker gennem følgende tre typer deltests:

 

  • Verbale opgaver: Evnen til at forstå kompleks verbal og skriftlig kommunikation
  • Abstrakte opgaver: Evnen til at identificere mønstre, relationer og tendenser i organisatoriske data
  • Numeriske opgaver: Evnen til at indsamle, fortolke, analysere og præsentere numeriske data

Verbale opgaver
Evnen til at forstå kompleks verbal og skriftlig kommunikation


Numeriske opgaver
Evnen til at indsamle, fortolke, analysere og præsentere numeriske data


Abstrakte opgaver
Evnen til at identificere mønstre, relationer og tendenser i organisatoriske data.

30 opgaver på 20 min. – fordelt på verbale, numeriske og abstrakte opgaver.

 

For English: Garuda Logic | Garuda AS England (garudahr.com)

 

 

Pristilbud, der afhænger af antal profiler der ønskes, kan indhentes via kontakt@bettertalents.dk eller telefon: +45 30480940

Book en uforpligtende samtale

Ønsker du et Teams møde, hvor vi gennemgår din virksomheds behov, er dette også en mulighed. Send os forslag til tid og dato, hvor det vil passe dig at mødes til en konstruktiv dialog.  

Brug formularen til højre

JA TAK, JEG VIL GERNE KONTAKTES

Ønsker du er Teams møde, hvor vi gennemgår din virksomheds behov, er dette også en mulighed. Send os forslag til tid og dato, hvor det vil passe dig at mødes til en konstruktiv dialog.  

Brug formularen til højre